Thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch>

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 trân trọng thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch như sau:

Địa chỉ giao dịch cũ: Tầng 9, tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch mới: Tầng 15, tòa nhà Viwaseen, số 46 đường Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời điểm: Kể từ ngày 11/08/2018

Trân trọng!